Definitii - dactiloscopie, dauna, decizie, decret, de facto, deflatie, de jure, denuntare, despagubire, devalmasie, denunt, disjungere, domeniul prescriptiei extinctive, drept, drept de veto, drept de abitatie, drept de creanta, drept de ipoteca, drept de

dactiloscopie: procedeu de identificare a unei persoane cu ajutorul amprentelor digitale.
daune cominatorii: suma de bani platita de catre debitor pentru fiecare zi (saptamâna, luna) de intârziere pâna la executarea obligatiei

dauna: - Paguba, prejudiciu sau vatamarea provocata unei persoane ca urmare a neindeplinirii unei obligatii contractuale sau legale, a savarsirii unei infractiuni precum si atunci cand cu toate ca nu este urmare a neindeplinirii unei obligatii, legea stabileste expres obligatia de a o repara; paguba materiala, paguba adusa unui drept patrimonial (ex. de proprietate). 2. (asig.) - Paguba, prejudiciu material rezultat in urma producerii evenimentului asigurat.
de cuius: persoana decedata

decizie: este hotararea prin care instanta se pronunta asupra apelului, recursului, recursului in anulare, recursului in interesul legii, precum si hotararile pronuntate de instanta de recurs in judecarea cauzei, fiind redactata de unul din judecatorii completului de judecata care a participat la solutionarea cauzei.

decret: act normativ prin care se reglementeazã situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)

de facto: recunoasterea de fapt, a unui stat de cãtre un alt stat în conditiile în care între ele nu existã relatii diplomatice

deflatie: reducerea cantitãtii banilor de hârtie de pe piatã de cãtre stat în scopul refacerii echilibrului balantei de plãti

de jure: recunoasterea deplinã, a unui stat de cãtre un alt stat, acest lucru atrãgând stabilirea de relatii diplomatice între statele respective

denuntare: act, în cadrul relatiilor internationale prin care un stat îsi exprimã pozitia, în sensul cã nu se mai considerã parte la acel acord

despagubire: reprezinta suma de bani stabilita prin hotarare judecatoreasca, pe care debitorul unei obligatii contractuale neexecutate sau a unei fapte ilicite prejudiciabile, este obligat sa o plateasca creditorului sau victimei prejudiciului, in scopul repararii pagubelor produse. 2. (asig.) - Suma datorata de asigurator, asiguratului sau dupa caz beneficiarului in cazul procedurii evenimentului.

devalmasie: drept de proprietate pe care doua sau mai multe persoane numite devalmasi il au asupra aceluiasi bun nedivizat intre ele in cote parti.

denunt: incunostintarea facuta de catre o persoana fizica sau juridica despre savarsirea unei infractiuni. (dictionar juridic - bibliografie drept procesual penal)

disjungerea: operatiunea prin care cauzele reunite se despart spre a fi judecate separat. (dictionar juridic - bibliografie drept procesual penal)

domeniul prescriptiei extinctive: sfera drepturilor subiective civile ale caror actiuni cad sub incidenta acestei institutii.

drept: Totalitate a regulilor de conduita stabilite sau sanctionate de lege si care sunt aduse la indeplinire prin forta de constrangere a statului. El a aparut din cele mai vechi timpuri, odata cu nevoia de aparare a unor valori sociale si a fost imbunatatit continuu de-a lungul dezvoltarii societatii umane. Sistemul dreptului se imparte pe ramuri, dupa specificul relatiilor sociale pe care le reglementeaza si, ca urmare, exista: drept penal, drept procesual penal, drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei, drept administrativ, drept comercial, drept international.

drept de veto: drept apartinând sefului statului prin care acesta se opune intrãrii în vigoare a unei legi votate de parlament

drept de abitatie: drept de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu poate fi cedat si nici inchiriat; prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din casa pe care nu o locuieste. (dictionar juridic - bibliografie drept civil)

drept de creanta: exprima facultatea creditorului dintr-un raport juridic obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva. (dictionar juridic - bibliografie drept civil)

drept de ipoteca: drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui s-ar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun. (dictionar juridic - bibliografie drept civil)

drept de preemtiune: facultate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun. (dictionar juridic - bibliografie drept civil)

drept de proprietate: drept subiectiv, ce da expresie juridica aproprierii unui lucru intr-o anumita forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective sau statului, ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes propriu, fie indirect si nemijlocit, ca efect al punerii in valoare de catre titularii lor a drepturilor reale principale constituite asupra lui, in cadrul si cu respectarea legislatiei existente. (dictionar juridic - bibliografie drept civil)

dividende: cota parte din beneficiul platita fiecarui asociat

dizolvare: desfiintarea ca persoana juridica a societatii

dublã cetãtenie: situatie juridicã în care o persoanã posedã în acelasi timp cetãteniile a douã state diferite

dumping: vânzarea pe piata internationalã a unor produse cu preturi mult inferioare celor folosite în mod curent cu scopul de a înlãtura concurenta


 
Abitatie
Drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case.
 
 
Articole
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Definitii: Abitatie, Abtinere...
Abitatie: drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case. Abt...
Tribunalul Functiei Publice/Civil
Tribunalul Civil/Funcţiei Publice (Civil Service Tribunal) a fost înfiint...
Definitii - Habeas Corpus, hot...
Habeas Corpus (lat. a pãstra corpul): lege cu caracter constitutional pri...
Definitii - uzucapiune, uzufru...
uzucapiune (prescriptie achizitiva): mod de dobândire a proprietatii sau a...
Definitii - leasing, legat, le...
leasing: creditare - închiriere = operatiune complexã prin care cre...
Definitii - ordin de plata, ol...
ordin de plata: dispozitie data de catre o banca pentru a plati unei persoane fi...
Definitii - cadastru, califica...
cadastru: reprezinta totalitatea lucrarilor tehnice de determinare exacta a unor...
Definitii - non bis in idem, n...
non bis in idem: formulã conform cãreia este oprit unui judec&atil...
Definitii - magistrat, mandata...
magistrat: este denumirea acordata de lege judecatorilor si procurorilor. Au cal...