Definitii - efectele hotararii civile in penal, efecte de comert, efecte de comert avalizate, embargo, emolument, erede, erga omnes, evaziune fiscala, evictiune totala sau partiala, eveniente conditione, evictiune, expulzare, excedent de rezerve, exceptia

efectele hotararii civile in penal - legea procesual penala stabileste ca hotararea definitiva civila prin care a fost solutionata actiunea civila nu are autoritate de lucru judecat in fata organelor de urmarire penala si a instantei penale cu privire la existenta infractiunii, a persoanei care a savarsit infractiunea si a vinovatiei acesteia.

efecte de comert (cambie, cec, bilet la ordin): inscrisuri care dau posesorilor legitimi dreptul la plata unei sume de bani

efecte de comert avalizate: efecte de comert (cambie, bilet la ordin, cec) a cãror platã este garantatã printr-un aval

embargo: modalitate de constrângere folositã pe plan international împotriva unui stat realizatã prin interzicerea comertului cu statul respectiv, sechestrarea bunurilor, retinerea vaselor statului strãin în apele teritoriale sau în porturile statului care declarã embargo

emolument: bunurile mostenirii; profit, avantaj

erede: mostenitor

erga omnes: în ceea ce-i priveste pe toti; fãrã exceptie

evaziune fiscalã: act nelegal comis de contribuabil în vederea sustragerii de la plata impozitelor datorate statului

evictiune totalã sau partialã: deposedare; pierderea proprietatii asupra lucrului total sau partial

eveniente conditione: perioada ulterioarã împlinirii conditiei

evictiune: termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator, in tot sau in parte, a dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat, sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert a unui drept care exclude, in tot sau in parte, dreptul cumparatorului referitor la bunul respectiv. (dictionar juridic - bibliografie drept civil)

expulzare: masura de siguranta ce consta in scoaterea in afara teritoriului tarii a cetateanului strain ori a persoanei fara cetatenie care nu domiciliaza in Romania, daca a savarsit o infractiune si se apreciaza ca ramanerea acestuia pe teritoriul tarii prezinta pericol social. (dictionar juridic - bibliografie drept penal)

excedent de rezerve: diferentã pozitivã între nivelul efectiv si nivelul prevãzut al rezervelor minime obligatorii

exceptia de neconstitutionalitate: procedeu defensiv de apãrare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor; poate fi invocatã într-un proces declansat si numai dacã are legaturã directã  cu cauza respectivã. Dacã Curtea Constitutionalã admite exceptia, norma juridicã asupra cãreia a fost ridicatã nu va mai fi aplicatã în cauza concretã si nu îsi va mai produce efectele juridice pentru viitor - textul de lege devine "mort"

exigibile:care au ajuns la scadentã

exequatur: de plin drept

exonerare: eliberare de platã a unei datorii, a unei sarcini impuse unei persoane care nu o poate executa din motive strãine de vointa sa

expropriere: partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.

ex nunc: pentru viitor

ex tunc: pentru trecut

extravilan: partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.


 
Abitatie
Drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case.
 
 
Articole
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Definitii: Abitatie, Abtinere...
Abitatie: drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case. Abt...
Tribunalul Functiei Publice/Civil
Tribunalul Civil/Funcţiei Publice (Civil Service Tribunal) a fost înfiint...
Definitii - Habeas Corpus, hot...
Habeas Corpus (lat. a pãstra corpul): lege cu caracter constitutional pri...
Definitii - uzucapiune, uzufru...
uzucapiune (prescriptie achizitiva): mod de dobândire a proprietatii sau a...
Definitii - leasing, legat, le...
leasing: creditare - închiriere = operatiune complexã prin care cre...
Definitii - ordin de plata, ol...
ordin de plata: dispozitie data de catre o banca pentru a plati unei persoane fi...
Definitii - cadastru, califica...
cadastru: reprezinta totalitatea lucrarilor tehnice de determinare exacta a unor...
Definitii - non bis in idem, n...
non bis in idem: formulã conform cãreia este oprit unui judec&atil...
Definitii - magistrat, mandata...
magistrat: este denumirea acordata de lege judecatorilor si procurorilor. Au cal...