Definitii - ilicit, INCOTERMS, imprescriptibil, Inalta Curte de Casatie si Justitie, inamovibil, indiviziune, inflictiune, infractiune, infractiune continua, inopozabilitate, insolventa, inter alia, ipoteca, ipso facto, intabularea dreptului de proprietat

ilicit: interzis de lege, care incalca fie anumite dispozitii legale, fie alte reguli de conduita pe care legea le declara ca trebuind sa fie respectate. Ilicit penal, denumire data infractiunii, actului de incalcare a legii penale

INCOTERMS(International Rules for the Interpretation of Trade Terms): uzante comerciale internationale

imprescriptibil:dreptul de proprietate nu se stinge prin trecerea termenului de prescriptie extinctiv

Inalta Curte de Casatie si justitie: singura instanta suprema care functioneaza in Romania, cu personalitate juridica si cu sediul in capitala tarii. Inalta Curte de Casatie si justitie asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii de catre celelalte instante judecatoresti, potrivit competentei sale.

inamovibil: (functionar) care nu poate fi transferat, revocat, concediat fara consimtamântul sãu

indiviziune: proprietate pe cote parti având ca obiect o universalitate juridica, de exemplu succesiunea pâna in momentul partajului

inflictiune: sanctiune, pedeapsa

infractiune: art. 17 C.pen " fapta care prezintã pericol social, sãvârsitã cu vinovãtie si prevãzutã de legea penalã"

infractiune continuã: elementul material al infractiunii, constând într-o actiune sau inactiune se prelungeste în timp, dupã momentul consumãrii pânã la încetarea actiunii infractionale

inopozabilitate: este sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.

instanta: organ de stat insarcinat cu aplicarea justitiei; autoritate judecatoreasca.

insolvabilitate: stare de dezechilibru financiar al patrimoniului debitorului, in care valoarea elementelor pasive este mai mare decat valoarea elementelor active.ac

insolventa:- este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori; b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei.

inter alia: printre altele

ipoteca: garantie reala imobiliara; 1746 Cod civil "ipoteca  este un drept real asupra imobilelor afectate la plata unei obligatii"

ipso facto: în realitate singur/ prin el însusi

intabularea dreptului de proprietate: inscriere in cartea funciara prin care se constituie, se greveaza, se stramuta, se restrânge ori se stinge un drept real

intâmpinare: contestatie introdusa de pârât ca raspuns la pretentiile ridicate de reclamant


 
Abitatie
Drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case.
 
 
Articole
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Definitii: Abitatie, Abtinere...
Abitatie: drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case. Abt...
Tribunalul Functiei Publice/Civil
Tribunalul Civil/Funcţiei Publice (Civil Service Tribunal) a fost înfiint...
Definitii - Habeas Corpus, hot...
Habeas Corpus (lat. a pãstra corpul): lege cu caracter constitutional pri...
Definitii - uzucapiune, uzufru...
uzucapiune (prescriptie achizitiva): mod de dobândire a proprietatii sau a...
Definitii - leasing, legat, le...
leasing: creditare - închiriere = operatiune complexã prin care cre...
Definitii - ordin de plata, ol...
ordin de plata: dispozitie data de catre o banca pentru a plati unei persoane fi...
Definitii - cadastru, califica...
cadastru: reprezinta totalitatea lucrarilor tehnice de determinare exacta a unor...
Definitii - non bis in idem, n...
non bis in idem: formulã conform cãreia este oprit unui judec&atil...
Definitii - magistrat, mandata...
magistrat: este denumirea acordata de lege judecatorilor si procurorilor. Au cal...