Definitii - leasing, legat, legalitate, lege, lege organica, legea penala, leziune, liberalitate, licenta, litispendenta, lobby, lombard, legitima aparare, locatiune

leasing: creditare - închiriere = operatiune complexã prin care creditorul - finantator dupã ce a cumpãrat un bun (echipament industrial, terenuri si clãdiri ori bunuri de folosintã îndelungatã) îl închiriazã unui utilizator care la sfârsitul perioadei locatiunii îl poate dobândi în proprietate, plãtind o chirie plus un pret rezidual (eventual) - redeventa

legat: dispozitie cuprinsã în testament prin care testatorul dispune ca dupã decesul sãu ca o anumitã persoanã sã primeascã întreaga mostenire (legat universal), o fractiune din patrimoniu (legat cu titlu universal) sau bunuri determinate din masa succesoralã (legat cu titlu particular)

legalitate: este principiul general de drept, conform caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea, principiu ce consacra suprematia legii in intreaga activitate sociala.

lege: norma cu caracter obligatoriu, stabilita si aparata de puterea de stat. 2. Legalitate, constitutionalitate.

lege organicã: articolul 72 din Constitutie stipuleazã cã Parlamentul poate adopta urmãtoarele categorii de legi: legi constitutionale, legi organice si legi ordinare. Pentru adoptarea legilor organice este necesarã întrunirea votului majoritãtii membrilor Camerei în care este discutatã respectiva lege.

legea penala:
reprezinta dispozitiile cu caracter penal cuprins in legi sau decrete, precum si legea procesual penala prin intermediul careia se aplica normele de drept penal.

leziune: viciu de consimtãmânt, constând în disproportia evidentã de valoare între douã prestatii

liberalitate (contract de donatie): act prin care testatorul dispune de un bun al sãu în favoarea altei persoane, fãrã a urmãri o contraprestatie

licenta:modalitate de transmitere de cãtre titularul mãrcii, licentiatorul, unei alte persoane, beneficiarul licentei, a dreptului de a exploata marca în limite stabilite prin contract, licentiatorul pãstrând dreptul de exploatare a mãrcii precum si de a exercita actiunea în contrafacere

litispendenta: art. 163 alin. 1 C. proc. civ. - "nimeni nu poate fi chemat in judecatã pentru aceeasi cauzã, acelasi obiect si de aceeasi parte înaintea mai multor instante"; se poate ridica exceptia de litispendenta ca exceptie de procedura, în caz de identitate de obiect, de cauza si de persoane, având aceeasi calitate

lobby: actiunea de influentare exercitatã de grupuri de presiune asupra puterii legislative

lombard: operatiune bancara prin care se acordã credite garantate cu hârtii de valoare, banca percepând o dobândã numitã "taxã de lombard"

legitima aparare: este in stare de legitima aparare acela care savarseste fapta pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, indreptat impotriva sa, a altuia sau impotriva unui interes obstesc si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori avutul obstesc. (dictionar juridic - bibliografie drept penal)

locatiune: contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie. (dictionar juridic - bibliografie drept civil)

 


 
Abitatie
Drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case.
 
 
Articole
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Definitii: Abitatie, Abtinere...
Abitatie: drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case. Abt...
Tribunalul Functiei Publice/Civil
Tribunalul Civil/Funcţiei Publice (Civil Service Tribunal) a fost înfiint...
Definitii - Habeas Corpus, hot...
Habeas Corpus (lat. a pãstra corpul): lege cu caracter constitutional pri...
Definitii - uzucapiune, uzufru...
uzucapiune (prescriptie achizitiva): mod de dobândire a proprietatii sau a...
Definitii - leasing, legat, le...
leasing: creditare - închiriere = operatiune complexã prin care cre...
Definitii - ordin de plata, ol...
ordin de plata: dispozitie data de catre o banca pentru a plati unei persoane fi...
Definitii - cadastru, califica...
cadastru: reprezinta totalitatea lucrarilor tehnice de determinare exacta a unor...
Definitii - non bis in idem, n...
non bis in idem: formulã conform cãreia este oprit unui judec&atil...
Definitii - magistrat, mandata...
magistrat: este denumirea acordata de lege judecatorilor si procurorilor. Au cal...