Definitii - magistrat, mandatar, mandat, mandat de arestare, marca, martori asistenti, masuri procesuale, mecenat, memorandum, modus vivendi, moratoriu, mostenitor, mostenirea legala, mutuus consensul, mutuus dissensus


magistrat: este denumirea acordata de lege judecatorilor si procurorilor. Au calitatea de magistrat si fac parte din corpul magistratilor, judecatorii de la toate instantele judecatoresti, procurorii din cadrul parchetelor de pe langa acestea precum si magistratii asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

mandatar: persoana imputernicita de catre mandant sa-l reprezinte, obligându-se sa incheie acte juridice pe seama acestuia, cu terte persoane in limita imputernicirii

mandatul: contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice. (dictionar juridic - bibliografie drept civil)

mandat de arestare: act scris prin care autoritatea competentã dispune arestarea invinuitului, inculpatului sau a unui condamnat

marca: semn susceptibil de reprezentare grafica, folosit la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinând altor persoane

martori asistenti: persoane chemate in cazul unei activitati procesuale pentru ca ele sa ateste concordanta consemnarilor trecute in procesul verbal cu cele efectuate de organele judiciare. (dictionar juridic - bibliografie drept procesual penal)

masuri procesuale: institutii de drept procesual penal care constau in anumite privatiuni sau constrangeri personale sau reale, determinate de conditiile si imprejurarile in care se desfasoara procesul penal.


mecenat: actul prin care o persoana denumita "mecena" procura un folos patrimonial, micsorându-si astfel patrimoniul, fara obligatie din partea beneficiarului la contrapartida direct sau indirect

memorandum: formã a demersului diplomatic in care este prezentatã situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea. Este de regulã anexat la o notã diplomaticã al cãrei continut îl prezintã pe larg.

modus vivendi (lat."mod de existentã"): acord care se încheie temporar, în conditiile în care situatia nu permite pãrtilor sã ajungã la o reglementare definitivã

moratoriu: amânarea scadentei plãtilor, stabilitã prin lege, pe o anumitã perioadã sau în conditiile impuse de o situatie deosebitã (rãzboi, calamitate naturalã)

mostenitor: persoana care mosteneste sau urmeaza sa mosteneasca averea defunctului, avand drept la succesiune. Codul civil nu-l defineste pe mostenitor, insa in art. 650 arata categoriile de mostenitori si anume: 1. mostenitori legali (vin la mostenire in temeiul legii); 2. mostenitori testamentari (dobandesc mostenirea pe baza unui testament); 3. mostenitori contractuali (mostenesc in temeiul unui contract).

mostenirea legala: transmiterea patrimoniului succesoral in temeiul legii, la persoanele, in cota si in ordinea determinate de lege. Intervine in cazul si in masura in care defunctul nu a dispus prin testament de patrimoniul sau pentru caz de moarte sau manifestarea sa de vointa nu poate produce efecte, in total sau in parte, precum si in cazul in care defunctul a lasat testament, insa acesta nu cuprinde dispozitii referitoare la transmiterea patrimoniului succesoral.

mutuus consensus: consimtãmânt mutual; acord de vointã stabilit în vederea încheierii unui contract

mutuus dissensus: acord de vointã privind revocarea unui contract

 

 


 
Abitatie
Drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case.
 
 
Articole
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Definitii: Abitatie, Abtinere...
Abitatie: drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case. Abt...
Tribunalul Functiei Publice/Civil
Tribunalul Civil/Funcţiei Publice (Civil Service Tribunal) a fost înfiint...
Definitii - Habeas Corpus, hot...
Habeas Corpus (lat. a pãstra corpul): lege cu caracter constitutional pri...
Definitii - uzucapiune, uzufru...
uzucapiune (prescriptie achizitiva): mod de dobândire a proprietatii sau a...
Definitii - leasing, legat, le...
leasing: creditare - închiriere = operatiune complexã prin care cre...
Definitii - ordin de plata, ol...
ordin de plata: dispozitie data de catre o banca pentru a plati unei persoane fi...
Definitii - cadastru, califica...
cadastru: reprezinta totalitatea lucrarilor tehnice de determinare exacta a unor...
Definitii - non bis in idem, n...
non bis in idem: formulã conform cãreia este oprit unui judec&atil...
Definitii - magistrat, mandata...
magistrat: este denumirea acordata de lege judecatorilor si procurorilor. Au cal...