Definitii - pendinte, pendente conditione, per annum, peremptoriu, petent, proprire, (dreptul de) preemptiune, privilegiu,pro rata, proprietate comuna in devalmasie, prorogare, propter rem, purga

pendinte: (proces) in curs de judecata; care n-a fost inca solutionat

pendente conditione: perioada anterioarã împlinirii conditiei

per annum: anual

peremptoriu: care nu poate fi contestat

petent: reclamant, persoanã care pretinde un drept

poprire: Art. 452 - 462 Cod de procedura civila - forma de executare silita indirecta prin care creditorul urmareste pentru sumele sau efectele pe care i le datoreaza propriului sau debitor (debitor poprit) o terta persoana

(dreptul de) preemtiune: este un drept de prioritate la instrainarea terenurilor din extravilan, titulari fiind coproprietarii, proprietarii vecini, arendasul si statul

privilegiu: Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgând din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari

pro rata: proportional

proprietate comuna in devalmasie: partea fiecarui proprietar nu este determinata astfel incât nici dreptul de proprietate si nici bunul nu sunt divizate

prorogare: prelungire

propter rem: obligatii reale impuse titularului unui drept real asupra unui bun

purga (oferta de purgã): act juridic unilateral, constând în notificarea intentiei de a achita ipoteca asupra unui imobil adresatã creditorului de cãtre persoana care l-a cumpãrat, în limita pretului de achizitie sau a evaluãrii imobilului în caz de donatie 


 
Abitatie
Drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case.
 
 
Articole
Cine sunt notarii publici
Numirea în functie a notarului public, suspendarea şi încetarea ace...
Definitii: Abitatie, Abtinere...
Abitatie: drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case. Abt...
Tribunalul Functiei Publice/Civil
Tribunalul Civil/Funcţiei Publice (Civil Service Tribunal) a fost înfiint...
Definitii - Habeas Corpus, hot...
Habeas Corpus (lat. a pãstra corpul): lege cu caracter constitutional pri...
Definitii - uzucapiune, uzufru...
uzucapiune (prescriptie achizitiva): mod de dobândire a proprietatii sau a...
Definitii - leasing, legat, le...
leasing: creditare - închiriere = operatiune complexã prin care cre...
Definitii - ordin de plata, ol...
ordin de plata: dispozitie data de catre o banca pentru a plati unei persoane fi...
Definitii - cadastru, califica...
cadastru: reprezinta totalitatea lucrarilor tehnice de determinare exacta a unor...
Definitii - non bis in idem, n...
non bis in idem: formulã conform cãreia este oprit unui judec&atil...
Definitii - magistrat, mandata...
magistrat: este denumirea acordata de lege judecatorilor si procurorilor. Au cal...